1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Değerli Üyelerimiz,

İstanbul Bolulu Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin I. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu’nun 11.10.2019 tarih ve 04 sayılı kararı uyarınca, 26 Ekim 2019 Cumartesi günü, saat 19.00’da Esenyalı Mah. Yücel Sk. No:33/5 Pendik/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Salt çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 03 Kasım 2019 tarihinde aynı adreste aynı gündemle yapılacaktır.

Genel kurul toplantısını teşriflerinizi arz ve istirham ederim.

Mustafa Bilgi
İstanbul Bolulu Sanayici ve İş Adamları Derneği
Geçici Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

  • Yoklama ve açılış,
  • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
  • Divan Başkanı ve Divan Heyeti’nin seçilmesi,
  • Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası,
  • Denetleme Kurulu Raporu’nun okunmasıve ibrası,
  • Kesin hesap ile Tahmini bütçenin görüşülmesi ve ibrası
  • Tüzükte yapılacak değişikliklerin görüşülmesi ve oylaması,
  • Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın asil ve yedek üyelerinin seçimi,
  • Dilek ve Öneriler,
  • Kapanış.