Üyelerimizin ihtiyaç, talep ve beklentilerinin en üst seviyede karşılanması” temel kalite politikamızdır.
Bu politikayı gerçekleştirmek için HEDEFLERİMİZ,

– Kalite Yönetim sistemimiz ve süreçlerimizi; Yönetim Kurulumuz, Çalışanlarımız ve Üyelerimizin katkılarıyla sürekli iyileştirmek,

– Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal, sosyal altyapısının geliştirilmesi ve ekonominin istikrar içinde büyümesi için faaliyetlerde bulunmak,

– İş dünyasında etik değerlerin oluşturulması, kalite ve verimlilik bilincinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve bunun için kurumlara ve organizasyonlara katkıda bulunmak, bu konuda üyelerimizi desteklemek,

– Dünyadaki değişim ve gelişmeleri yakından takip ederek; iş dünyasına:

  • Araştırma, geliştirme, inovasyon faaliyetlerini arttırması,
  • Teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi,
  • Sanayi ve üniversite işbirliği gerçekleştirmesi yönünde destek vermek,

– Yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için yol gösterici olmak,

– Aile şirketlerinin kurumsallaşması ve liderlik konusunda çalışmalar yapmak,

– Ekip çalışması anlayışını, kurum kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek,

– Bolu’nun Sosyal ve Kültürel Hayatının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

– Belirlenen hedeflere ulaşmak için sistemli ve planlı eğitim, katılım ve geliştirme çalışmaları yürütmek.